הרשמה

נא למלא את כל השדות!

שימו לב כי הרישום לכיתה ז לתלמידים מהעיר הרצליה – הסתיים! ניתן להרשם לשכבה זו מכל עיר אחרת עד ה-10.2.2022.

הרישום עבור תלמידים למסלול הפנימיה – פתוח עד להודעה חדשה!

  שם מלא

  עולה לכתה

  כתובת מלאה

  שם הורים

  מספר טלפון

  דואר אלקטרוני

  מסלול