הרשמה

נא למלא את כל השדות!

שימו לב:

א. מועד הרישום לשכבת כיתה ז למסלול שאינו כולל פנימייה (מסלול לימודי-יום) הינו בין ה-10.10.23 ועד 31.12.2023.

ב. הרישום לפנימייה בשכבות ז-י הינו רצוף מ-1.9.2023 ועד סוף אוגוסט 2024, בהתאם למכסה הקיימת.

ג. תלמידים שאינם נרשמים למסלול פנימייה יכולים להירשם לכיתות ז או  י  בלבד.

את הפרטים יש למלא פעם אחת וללחוץ פעם אחת בלבד על כפתור ה"שלח".

  שם מלא

  עולה לכתה

  כתובת מלאה

  שם הורים

  מספר טלפון

  דואר אלקטרוני

  מסלול